Foredrag, kurser, undervisning, samtalegrupper og formidling


Jeg er specialiseret i bibelsk sjælesorg og moralsk skade. Igennem 10 år har jeg rejst hyppigt i konfliktområder og talt om troens betydning med traumatiserede torturofre, veteraner, migranter, flygtninge, fængslede, syge og døende. Her stødte jeg på metoden bibelsk sjælesorg, som jeg har været primus motor i at få til Danmark. Bibelsk sjælesorg er forskningsbaseret, anvendes til samtalegrupper om tro, tab og traumer og kan give mennesker fornyet perspektiv og livsmod.Kontakt mig, få fornyet indsigt og bliv inspireret!

Certificering på Løgumkloster refugium


Vi har igennem årene afholdt en del samtalegrupper og uddannelseskurser i bibelsk sjælesorg bl.a. i samarbejde med præsternes efteruddannelse (FUV) og Løgumkloster Refugium. I oktober afholder vi modul 1 igen. Undervisningsteamet er Synne Garff, Helle Møller Jensen, Preben Kok og Susanne Engberg.


06. oktober - 09. oktober 2023


Målgruppe for kurset er krigstraumatiserede veteraner og deres pårørende. Vi uddanner værnspræster samt medarbejdere hos Veterancentret og KFUM’s Soldatermission. Vi inddrager moralsk skade.


Læs mere her

VÆKKER TILLID


Som sjælesørger og præst har Synne Garff fået den gode gave, at mennesker har tillid til, at hun ikke står alene. Derfor tør de lade hende gå med ind i det, der gør ondt eller er besværligt.

Preben Kok

- Seniorkonsulent i sjælesorg og supervision


FOKUS PÅ UDSATTE


Synne Garff har den evne som foredragsholder, at hun sætter sit emne før sig selv. Eller sagt på en anden måde. Hun skygger ikke for det, hun har på hjertet. Det er altid den bibelske sjælesorg og de udsatte, hun har fokus på. Jeg har hørt hende ved flere lejligheder. Ingen tvivl om at hun er en stærk drivkraft til, at jeg gør, hvad jeg kan for at samle penge ind til verdens forfulgte kristne.


Poul Joachim Stender

-Sognepræst i Kirke Såby


FÅR TING til AT SKE


Jeg rejste rundt i Jordan med Synne Garff, da flygtningekrisen fra Syrien var på sit højeste. Jeg var dybt imponeret over, hvordan hun kunne begå sig både blandt religiøse ledere og traumatiserede flygtninge. Hun fik virkelig ting til at ske.Helle Møller Jensen

- Sognepræst og feltpræst på Veterancentret


Oplæg om moralsk skade for værnsprovster i Norden,

maj 2023


Det blev nogle interessante timer med ærlige udvekslinger om, hvad der kan generere moralsk skade hos soldater. Jeg har det forløbne år talt med mange soldater, som har berettet, hvilke hændelser, der har været grænseoverskridende på mission. Det handler ikke om livstruende situationer, men om etiske værdier. Om hvad den enkelte opfatter som rigtigt og forkert.


Vi drøftede selvfølgelig også, hvad man kan gøre for at undgå denne voldsomme belastningsreaktion, og hvordan vi bliver langt bedre til at hjælpe de soldater, som bliver ramt. Moralsk skade kan minde meget om PTSD og skal derfor tages dybt alvorligt. Værnspræsterne spiller en vigtig rolle, for de er tæt på soldaterne både før, under og efter mission.


I samtalegrupper om tro, tab og traumer med metoden bibelsk sjælesorg er moralsk skade et af de emner, vi arbejder med. Vi henter erfaring fra forskningen i USA, som er langt længere fremme end i Danmark.


Læs mere om aktiviteterne inden for bibelsk sjælesorg og moralsk skade her

KUNDER


Jeg løser typisk opgaver for kirker, refugier, sundhedsvæsenet, humanitære og sygdomsbekæmpende organisationer samt aktører, der støtter veteraner. Lad os vende muligheder og perspektiver sammen!