FOREDRAG:

Fornyet perspektiv og livsmod

Hvordan får man livsmodet tilbage, når man rammes af tab? Det kan handle om dødsfald, sygdom, ulykke, stress og skilsmisse eller om, at etiske værdier forrådes af en selv eller andre. Troen kan have stor betydning i en krise. I foredraget fortælles om møder med traumatiserede mennesker i Danmark og verdens konfliktområder. Der gives konkrete anvisninger, ideer og inspiration, man kan tage med sig videre i livet.


TEMADAG(E)

OM TRO, TAB OG TRAUMER

Vil din kirke eller organisation inspirere medarbejdere, menighedsråd eller menigheden?


Jeg afholder kurser, hvor vi taler om tro, tab og traumer. Metoden er bibelsk sjælesorg, som er forskningsbaseret og afprøvet af mere end en halv million mennesker globalt. Der inddrages bibelsk poesi, etableres små skriveværksteder, kunstøvelser, reflekteres over livet, døden og eksistenstemaer. Vi taler om skam, skyld, vrede, tvivl og tilgivelse, og der gives indblik i sorgens psykologi og moralsk skade.Læs mere om bibelsk sjælesorg her


FOREDRAG OG TEMADAG(E)

OM MORALSK SKADE

Hvad kan der ske, når man ikke følger sit moralske kompas? Moralsk skade (moral injury) rammer især ansatte i Forsvaret, sundhedsvæsenet, kirker og NGO'er.

De senere år har jeg udforsket ’moralsk skade’ på arbejdspladsen og talt med langt over 100 soldater, sygeplejersker, præster og ansatte i NGO’er. Moralsk skade er en samvittighedsbaseret traumatisk stress-reaktion, der kan give PTSD-lignende symptomer, angst og depression. 


Skal dine medarbejdere eller menighed vide mere om moralsk skade? Udsender din organisation medarbejdere til konfliktområder? Hvad kan man gøre for at forebygge? Hvordan kan man hjælpe mennesker, der rammes? Kendskab til fænomenet er første skridt på vej til helbredelse. Forskere peger på, at samtaler om skam, skyld, vrede og tilgivelse i troens perspektiv kan trøste og lindre. Kontakt mig og hør nærmere.

 AKTIVITETER
Dagsseminar i Sankt Jakobs Kirke for kirkefolk, august 2023

Et af de emner som var på dagsordenen var moralsk skade. Også blandt præster.


Hvad kan der ske, når man ikke følger sit moralske kompas?


Moralsk skade (moral injury) rammer især ansatte i Forsvaret, sundhedsvæsenet, kirker og NGO'er.


I samarbejde med Helle Møller Jensen, Preben Kok og Christian Help Foundation.

En formiddag i selskab med studerende fra 3K-uddannelsen,

maj 2023

Helle Møller Jensen og jeg inviterede de studerende til at diskutere lidelsens problem. I en åben ånd gik de til bibelteksterne.


Det er interessant, hvordan deltagere fra vidt forskellige grene i dansk kirkeliv kan drøfte bibeltekster sammen. I respekt for forskellighederne. 


I samarbejde med Diakonissestiftelsen og Christian Help Foundation.

Oplæg om moralsk skade for værnsprovster i Norden, maj 2023

Det blev nogle interessante timer med ærlige udvekslinger om, hvad der kan generere moralsk skade hos soldater. Jeg har det forløbne år talt med mange soldater, som har berettet, hvilke hændelser, der har været grænseoverskridende på mission. Det handler ikke om livstruende situationer, men om etiske værdier. Om hvad den enkelte opfatter som rigtigt og forkert.


Vi drøftede selvfølgelig også, hvad man kan gøre for at undgå denne voldsomme belastningsreaktion, og hvordan vi bliver langt bedre til at hjælpe de soldater, som bliver ramt. Moralsk skade kan minde meget om PTSD og skal derfor tages dybt alvorligt. Værnspræsterne spiller en vigtig rolle, for de er tæt på soldaterne både før, under og efter mission. I samtalegrupper om tro, tab og traumer med metoden bibelsk sjælesorg er moralsk skade et af de emner, vi arbejder med.

Dagsseminar på Løgumkloster Refugium for organisationsledere og forretningsfolk, april 2023

Sognepræst Rasmus Nøjgaard fortalte om Bibelen i et historisk lys, Preben Kok belyste magt og afmagt, jeg holdt oplæg om moralsk skade, og sammen med Helle Møller Jensen havde vi workshops, hvor dele af bibelsk sjælesorg blev drøftet indgående.


I samarbejde med Christian Help Foundation og Løgumkloster Refugium.


Samtalegruppe i Garnisons Kirke, marts 2023


Samtalegruppen om tro, tab og traumer inviterede til refleksion, diskussion og ærlige udvekslinger. I sorggruppen mødes mennesker, der har mistet en, de holder af. I samtalegruppen mødes mennesker om mange andre tab.


De bibelske tekster er som et spejl, der holdes op foran en og kan give fornyet perspektiv. Samtidig er der relevant psykologi og cases inspireret af virkeligheden. Flere deltagere fremhævede, at lektionen om tilgivelse var særligt interessant. At skrive sin egen klagesalme var også værdifuld.


I samarbejde med Sankt Jakobs Kirke, Garnisons Kirke og Christian Help Foundation.


unsplash