Eksistentiel og åndelig omsorg

 BIBELSK SJÆLESORG

STYRKER FÆLLESSKABER

- hjælper ved tab og traumer 

Tab har mange former fx dødsfald, sygdom, ulykke, stress eller skilsmisse. Man kan også opleve tab af økonomi, arbejde eller tillid. Tab kan handle om moralske konflikter, sorg, ensomhed, familiære problemer, vanskelige valg eller relationer. Man kan sørge over noget eller nogen, man har mistet.


Nogle oplevelser i livet er så smertefulde, at de forårsager dyb og varig lidelse. Psykologiske traumer påvirker vores relationer, krop, tanker og tro.


Den internationalt anerkendte metode, bibelsk sjælesorg, blev oprindeligt anvendt til at hjælpe traumatiserede krigsofre og flygtninge. Metoden anvendes i dag bredt inden for sjælesorg i forhold til eksistentielle og moralske problemstillinger. Målet er at give fornyet perspektiv og livsmod, og en rød tråd i metoden er de bibelske fortællinger.


I samtalegrupper med bibelsk sjælesorg gives indsigt i moralsk skade, arbejdes med bibelske tekster, case-stories, psykoedukation i tab, traumer og sorg, klagesalmer, kunstterapi og skriveøvelser. Der stilles spørgsmål og diskuteres på tomandshånd, i mindre grupper og plenum.


Metoden er udviklet af psykiatere, psykologer og teologer og foreligger på mere end 150 sprog. Samtaleteknikken og indholdet er forskningsbaseret og velafprøvet globalt, ligesom der arbejdes ud fra velafprøvede mentale sundhedsprincipper. Mere end 20.000 facilitatorer er uddannet internationalt.


Bibelsk sjælesorg er ikke beregnet til at behandle og helbrede sygdom, og metoden træder ikke i stedet for professionel rådgivning og skal ikke erstatte lægefaglig behandling.


Metoden kan aflaste mennesker med traumer, som er i krise og i sorg. Den kan hjælpe med at give mennesker sprog og forståelse for deres egen situation og arbejder frem mod at skabe håb og livsmod. Bibelsk sjælesorg styrker fællesskaber.
BERIGENDE & BEROLIGENDEDet var berigende for mig at deltage i bibelsk sjælesorg. Fantastisk, hvordan de bibelske fortællinger kan bidrage til at skabe mere ro i sindet og balance i livet.
- deltager i samtalegruppe


Certificeringskursus

på Løgumkloster refugium


Nu tilbyder vi, at man kan blive uddannet som facilitator i bibelsk sjælesorg.


Igennem årene har vi afholdt en del samtalegrupper og uddannelseskurser i bibelsk sjælesorg bl.a. i samarbejde med præsternes efteruddannelse (FUV) og Løgumkloster Refugium. I oktober afholder vi modul 1 igen. Undervisningsteamet er Synne Garff, Helle Møller Jensen, Preben Kok og Susanne Engberg.


06. oktober - 09. oktober 2023


Målgruppe for kurset er krigstraumatiserede veteraner og deres pårørende. Vi uddanner værnspræster samt medarbejdere hos Veterancentret og KFUM’s Soldatermission, så de kan afholde samtalegrupper lokalt. 


Læs mere her

MORALSK SKADE

Har du været udsendt af en NGO, Forsvaret eller Beredskabet? 

Det kan krænke ens etiske grænser at være vidne til ondskab og forhold, man ikke kan ændre på. Måske har man selv handlet imod sin dybeste overbevisning eller er blevet forrådt af sin leder. Afmagtsfølelse, skam og skyld kan resultere i den alvorlige stresslidelse moralsk skade. Det handler om angreb på samvittigheden. Ansatte i Forsvaret, Sundhedsvæsenet og NGO'er er særligt udsatte.


Jeg har selv rejst hyppigt i konfliktområder igennem 10 år og uddanner facilitatorer i at afholde samtalegrupper, hvor bl.a. moralsk skade er i fokus. Du kan også booke et foredrag, der har fokus på moralsk skade eller afholde en temadag. Læs mere her                                 

                             

                                   Foto: Ahmed Akacha

Uddannelse, seminarer og workshops

I samarbejde med kirker, refugier, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen og foreninger


Jeg afholder workshops og organiserer kurser, hvor deltagerne bliver certificeret som facilitatorer i bibelsk sjælesorg. Enten på dansk eller engelsk.


Vi taler om tro, tab og traumer. Der inddrages bibelsk poesi, etableres små skriveværksteder, kunstøvelser, reflekteres over livet, døden og eksistenstemaer. Vi har fokus på skam, skyld, vrede, tvivl og tilgivelse, og der gives indblik i sorgens psykologi og moralsk skade.


For at blive facilitator skal man være teolog eller have visse teologiske forudsætninger. Måske er man (gymnasie)lærer med kristendom som hovedfag, måske har man taget 'teologi for lægfolk', måske har man på anden vis en basisviden om kristendommen og Bibelen.


Læs mere her