Sjælesorg er omsorg for sjælen

ARBEJDSOMRÅDER

Undervisning og kurser

Gruppesamtaler

Supervision

Foredrag

Workshops

Oplæg 

Præst og certificeret master facilitator i bibelsk sjælesorg


Har arbejdet med ledere, præster, læger, sygeplejersker, psykologer, ngo'er, soldater og andre professionelle omsorgsgivere. Samt med flygtninge, migranter og torturofre.

Speciale i krisehåndtering, traumer, moralsk skade, stress, tab og sorg

Jeg arbejder i spændingsfeltet mellem psykologi og teologi. Rig erfaring med samtaler på både tomandshånd og i grupper samt som underviser, mentor, supervisor og foredragsholder. Jeg har været primus motor i at få bibelsk sjælesorg til Danmark og har rådgivet internationalt.Det handler om livsmod

 BIBELSK SJÆLESORG

- hjælper mod uro, angst, stress og sorg

En gruppebaseret metode, der kan være med til at bearbejde tunge tab (og moralsk skade). Bibelsk sjælesorg inddrager de største fortællinger, som tabet spejles i. Samtidig gives der indblik i sorgreaktioner, krisepsykologi og arbejdes med skriveøvelser og bibelsk poesi i verdensklasse. Bibelsk sjælesorg kan også afhjælpe sekundære traumer og moralsk skade hos nødhjælpsarbejdere, professionelle omsorgsgivere og lægfolk eller ruste dem til mødet med traumatiserede mennesker.

Jeg har beskæftiget mig med bibelsk sjælesorg siden 2014, har skrevet artikler og bøger om metoden og haft ansvar for håndbogen på dansk. Sammen med de erfarne sjælesørgere og præster, Preben Kok og Helle Møller Jensen, har jeg udviklet nye cases for sygeplejersker i tæt samarbejde med Trauma Healing Institute i USA.


Gruppesamtalen kan handle om konflikter, sorg, ensomhed, familiære problemer, vanskelige valg, relationer eller voldsomme tab.


Tab har mange former fx dødsfald, sygdom, ulykke, stress eller skilsmisse, tab af økonomi, arbejde eller tab af tillid. Bibelsk sjælesorg findes på mere end 150 sprog og er udbredt til store dele af verden. På rejser i konfliktområder har jeg talt med hundredvis af traumatiserede mennesker og erfaret troens betydning.
FOREDRAG

MORALSK SKADE

Workshop/foredrag: De senere år har jeg udforsket ’moralsk skade’ (moral injury) i arbejdslivet (Forsvaret, sundhedsvæsenet, folkekirken og ngo'er). Moralsk skade er en traumatisk stress-reaktion, der kan give PTSD-lignende symptomer, angst og depression. Ved et moralsk sammenbrud kan man kæmpe med skam, skyld, vrede og tilgivelse. Har du oplevet alvorlige moralske konflikter i forbindelse med dit arbejde? I Danmark eller ude i verden? Kender du nogen, der har? Kendskab til fænomenet er første skridt på vej til helbredelse.

Fremtidens kirke:

bibelsk sjælesorg

Foredrag: Bibelsk sjælesorg er en trosbaseret metode, der kan anvendes til sorg- og samtalegrupper. I bibelsk sjælesorg inddrages bibelsk poesi i verdensklasse, der etableres små skriveværksteder, reflekteres over vrede, tvivl, skyld, skam og tilgivelse samt gives indblik i sorgens psykologi. Foredraget inddrager cases fra både Danmark og verdens konfliktområder.

Livsglæde

Foredrag: Hvordan får man livsglæden tilbage, når man rammes af tab? Det kan handle om dødsfald, sygdom, ulykke, stress og skilsmisse eller om, at etiske værdier forrådes af en selv eller andre. Troen kan have stor betydning i en krise. I foredraget fortælles om møder med traumatiserede mennesker i Danmark og verdens konfliktområder. Der gives konkrete anvisninger, ideer og inspiration, man kan tage med sig videre i livet.