Sjælesorg er omsorg for sjælen

ARBEJDSOMRÅDER

Undervisning og kurser

Gruppesamtaler

Supervision

Foredrag

Workshops

Oplæg 

Præst og certificeret master facilitator i bibelsk sjælesorg


Har arbejdet med ledere, præster, læger, sygeplejersker, psykologer, ngo'er, soldater og andre professionelle omsorgsgivere. Samt med flygtninge, migranter og torturofre.

Speciale i krisehåndtering, traumer, moralsk skade, stress, tab og sorg

Jeg arbejder i spændingsfeltet mellem psykologi og teologi. Rig erfaring med samtaler på både tomandshånd og i grupper samt som underviser, mentor, supervisor og foredragsholder. Jeg har været primus motor i at få bibelsk sjælesorg til Danmark og har rådgivet internationalt.Eksistentiel og åndelig omsorg

 BIBELSK SJÆLESORG

- hjælper ved uro, angst, stress og sorg

Tab har mange former fx dødsfald, sygdom, ulykke, stress eller skilsmisse. Man kan også opleve tab af økonomi, arbejde eller tillid. Tab kan handle om konflikter, sorg, ensomhed, familiære problemer, vanskelige valg eller relationer.


Nogle oplevelser i livet er så smertefulde, at de forårsager dyb og varig lidelse. Psykologiske traumer påvirker vores relationer, krop, tanker og tro.


Bibelsk sjælesorg inddrager de største fortællinger, som tabet spejles i. Samtidig gives der indblik i sorgreaktioner, krisepsykologi og arbejdes med skriveøvelser og bibelsk poesi. 


Bibelsk sjælesorg underviser også i sekundære traumer og moralsk skade.


Bibelsk sjælesorg findes i mere end 100 lande.


Bibelsk sjælesorg er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle eller helbrede nogen sygdom. Metoden træder ikke i stedet for professionel rådgivning og skal ikke erstatte lægefaglig behandling. Bibelsk sjælesorg er åndelig omsorg.


FOREDRAG

MORALSK SKADE

Når du ikke følger dit moralske kompas

Workshop/foredrag: MORALSK SKADE. Hvad kan der ske, når man ikke følger sit moralske kompas? De senere år har jeg udforsket ’moralsk skade’ (moral injury) i arbejdslivet (Forsvaret, sundhedsvæsenet, folkekirken og ngo'er). Moralsk skade er en samvittighedsbaseret traumatisk stress-reaktion, der kan give PTSD-lignende symptomer, angst og depression. Ved et moralsk sammenbrud kan man kæmpe med skam, skyld, vrede og tilgivelse. Har du oplevet alvorlige moralske konflikter i forbindelse med dit arbejde? I Danmark eller ude i verden? Kender du nogen, der har? Kendskab til fænomenet er første skridt på vej til helbredelse.

Fremtidens kirke:

bibelsk sjælesorg

Foredrag: Bibelsk sjælesorg er en trosbaseret metode, der kan anvendes til sorg- og samtalegrupper. I bibelsk sjælesorg inddrages bibelsk poesi, der etableres små skriveværksteder, reflekteres over vrede, tvivl, skyld, skam og tilgivelse samt gives indblik i sorgens psykologi. Foredraget inddrager cases fra både Danmark og verdens konfliktområder.

Livsmod

Foredrag: Hvordan får man livsmodet tilbage, når man rammes af tab? Det kan handle om dødsfald, sygdom, ulykke, stress og skilsmisse eller om, at etiske værdier forrådes af en selv eller andre. Troen kan have stor betydning i en krise. I foredraget fortælles om møder med traumatiserede mennesker i Danmark og verdens konfliktområder. Der gives konkrete anvisninger, ideer og inspiration, man kan tage med sig videre i livet.